ПОЛОЖЕННЯ

про призначення академічних стипендій учням

Нововолинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради

(схвалено педагогічною радою (протокол № 9 від 28.08.2020 р.), затверджено наказом директора від 31.08.2020 р. № 51 «Про затвердження Положення про призначення академічних стипендій учням та складу стипендіальної комісії»)

1. Загальні положення

Згідно з Указом Президента України від 30.09.2010 року № 927

«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Положенням про науковий ліцей та науковий ліцей- інтернат, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 року № 438, Порядком призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» це положення розроблено з метою стимулювання обдарованих дітей та розвитку їхніх здібностей.

Цим положенням визначається порядок призначення та виплат щомісячних академічних стипендій здобувачам освіти Нововолинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради.

Стипендії призначаються відповідно до рішення стипендіальної комісії для морального та матеріального заохочення обдарованих дітей, які стали переможцями ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, Всеукраїнського та Міжнародного етапів конкурсів учнівської творчості та ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (для 11-класників) й ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (для 11-класників) за підсумками минулого навчального року.

2.Умови призначення стипендії

Стипендії призначаються обдарованим ліцеїстам – переможцям:

ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України;

Всеукраїнського та Міжнародного етапів конкурсів учнівської творчості;

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (для 11-класників);

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (для 11-класників).

Учням Нововолинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради академічна стипендія призначається у такому розмірі: VІІІ класи – 32 % мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації, ІХ класи – 36 %, Х класи – 40 %, ХІ класи – 44 %.

Щомісячні стипендії обдарованим дітям виплачуються упродовж навчального року.

Стипендії виплачуються один раз на місяць.

2. Організаційне забезпечення проведення відбору претендентів на призначення стипендій

Відбір претендентів на призначення стипендії здійснюється стипендіальною комісією (далі - комісія).

Комісія призначається наказом директора Нововолинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради.

Формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів комісії шляхом відкритого голосування.

3. Порядок призначення та виплати стипендій

Комісія у серпні місяці подає директору Нововолинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради реєстр осіб, яким призначаються стипендії.

Підставою для виплати стипендій є наказ директора.

Виплата стипендій здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, затверджених в кошторисі закладу освіти.

Кандидати на здобуття стипендії розглядаються комісією за наявності таких матеріалів:

- копії дипломів, грамот, тощо;

- копії ідентифікаційного коду та свідоцтва про народження (або паспорта);

- банківські реквізити для перерахування стипендій.

Після призначення стипендії кандидат на її отримання зобов’язаний в 15-денний термін надати відповідні банківські реквізити.

4. Позбавлення стипендії

Виплата стипендії може бути припинена рішенням комісії за порушення стипендіатом навчальної дисципліни або в разі відрахування його з Нововолинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради.

Кiлькiсть переглядiв: 66

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.