ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Нововолинського ліцею-інтернату

Волинської обласної ради

___________________ Ю.О.Лазаренко

__.__. 2016 року

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ

з безпеки життєдіяльності (для учнів-вихованців)

(Програма проведення)

1. Загальні відомості про навчальний заклад.

1.1. Структура Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради (далі - Ліцей).

Безпека життєдіяльності учнів ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні правил. Учні приймаються в Ліцей на конкурсній основі згідно з чинним законодавством.

Усі учні прийнятті в Ліцей в процесі навчання проходять інструктаж (навчання) з питань життєдіяльності, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правильні дії при виникненні пожежі, надзвичайної ситуації, аварії.

Допуск до навчання учнів ( вихованців), які не пройшли навчання та інструктажу і перевірки знань з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, забороняється.

Учні (вихованці) Ліцею зобов'язані:

- виконувати правила внутрішнього розпорядку Ліцею, дотримуватися дисципліни, навчатися сумлінно;

- виконувати вимоги з безпеки життєдіяльності, передбачені відповідними правилами та інструкціями Ліцею;

- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники, тощо, бережливо ставитись до майна Ліцею;

- у встановлені строки проходити медичний огляд.

У Ліцеї встановлений шестиденний навчальний тиждень з одним вихідними днем.

Час початку і закінчення навчання встановлюється у відповідності навчальним розкладом, з режимом робочого дня і затверджується директором Ліцею.

Виконання вимог правил (інструкцій) з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, охорони праці Ліцею є обов'язковим під час проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах, тощо.

Учень (вихованець) має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створиться або створилася ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

Учень (вихованець) зобов'язаний:

- піклуватися про своє життя, не шкодити здоров'ю інших громадян;

- проходити своєчасні профілактичні щеплення та медичні огляди; ,

- надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які потрапили в умови, що загрожують їхньому життю і здоров'ю.

Держава, піклується, щоб трудове навчання учнів (вихованців) проводилося тільки з тих професій, які відповідають їх вікові, фізичному і розумовому розвиткові та стану здоров'я. Трудове навчання здійснюється під систематичним медичним контролем.

1.2. Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних майданчиках, на навчально-дослідних ділянках тощо.

1.2.1.Загальні правила електробезпеки.

Електробезпека - це система організаційних і технічних заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електричної електрики.

Електротравма - це травма, викликана впливом електричного струму або електричної дуги.

Особливості електротравматизму:

- організм людини не наділений властивістю, за допомогою якої можна було б визначити наявність електроструму;

- електротравма може виникнути без безпосереднього контакту зі струмопровідниками, частинами устаткування (ураження через електричну дугу, крокову напругу, тощо);

- електричний струм, проходячи через тіло людини, діє не тільки в місцях контактів і на шляху проходження через організм, а й на центральну нервову систему, що спричиняє ураження внутрішніх органів (порушення нормальної діяльності серця, зупинку дихання тощо).

Дія електричного струму на організм людини супроводжується зовнішнім ураженням тканин та органів у вигляді механічних ушкоджень електричних знаків, електрометалізації шкіри, опіків.

Електричний струм, проходячи через організм людини, спричиняє термічну, електролітичну та біологічну дії.

Термічна дія струму виявляється в опіках окремих ділянок тіла, в на­гріванні до високої температури кровоносних судин, нервів, серця, мозку, що стає причиною серйозних функціональних розладів.

Електротермічна дія струму виявляється в розкладанні органічної рідини крові, що призводить до значних порушень її фізико-хімічного складу.

Біологічна дія струму виявляється у подразненні і збудженні живої тканини організму, що супроводжується мимовільним скороченням м'язів.

Тривалість проходження струму через організм впливає на кінцевий результат ураження: чим довше проходження струму, тим більша можливість тяжкого і смертельного наслідку.

Правильне користування електроенергією виключає випадки ураження електричним струмом.

1.2.2.Основні вимоги, яких потрібно дотримуватись при користуванні електроенергією:

1.2.2.1 Захист від коротких замикань (автомати, пробкові запобіжники) у електропроводці повинен бути завжди справним.

Заміна заводських запобіжників, навіть тимчасово, усілякими металевими провідниками ("жучками") може стати причиною нещасного випадку чи пожежі.

1.2.2.2.Основною умовою безпечного застосування електроенергії в приміщеннях є справний стан ізоляції електропроводів, електроприладів і апаратів, електричних щитків, вимикачів, штепсельних розеток, лампових патронів і світильників, а також електрошнурів, з допомогою яких вмикають в електромережу електроприлади, тому необхідно слідкувати за станом ізоляції, забезпечуючи своєчасний ремонт.

1.2.2.3. Щоб уникнути пошкодження ізоляції, забороняється:

- підвішувати електропровід на цвяхах, металевих і дерев'яних предметах;

- перекручувати проводи;

- закладати провід і шнури за газові і водопровідні труби, за батареї опалення;

- витягати за шнур вилку з розетки.

1.2.2.4.У будинках, де електропроводка зроблена закритим способом під штукатуркою, забивання у довільні місця стіни цвяхів (костилів) для підвішування штор, картин та інших предметів, а також пробивання отворів і боріздок може призвести до пошкодження схованої електропроводки і ураження електричним струмом. Тому всі подібні роботи треба виконувати,попередньо переконавшись у відсутності в даному місці електропроводки.

1.2.2.5.Освітлювальну арматуру і електролампи небезпечно чистити від за­бруднення і пилюки при ввімкненому вимикачі, тобто під напругою, мокрими чи вологими ганчірками.

Чистку треба виконувати при вимкненому вимикачі сухою ганчіркою, стоячи на підставці, яка не проводить електроструму.

1.2.2.6.Пошкоджені вимикачі, лампові патрони, штепсельні розетки, елект­роприлади і апарати заборонено замінювати під напругою. Для цього прилад, апарат слід вимкнути з електромережі, а при ремонті електропроводки - викрутити запобіжник (чи вимкнути автомат). Цю роботу повинна виконувати особа, яка обізнана з правилами ремонту.

1.2.2.7.При користуванні переносними приладами, електроінструментами небезпечно одночасно торкатись батареї опалення, водопровідних труб та інших заземлених металевих конструкцій, тому що при пошкодженні ізоляції електричного приладу через тіло людини, яка доторкнулась до названих металевих конструкцій, пройде небезпечний для організму струм.

1.2.2.8.Небезпека ураження електричним струмом може виникнути також у таких випадках:

- при користуванні електроприладами із пошкодженою ізоляцією, електроплитками із відкритою спіраллю;

- саморобними електропечами, електроводонагрівачами, при заповненні водою електронагрівальних приладів (чайників, каструль, самоварів, тощо), вже ввімкнених в електромережу;

- при порушенні порядку ввімкнення приладу у електромережу необхідно електрошнур спочатку підключити до приладу, а потім до мережі, а не навпаки;

- при застосуванні оголених кінців проводу замість штепсельних вилок.

1.2.2.9.Діти, не усвідомлюючи небезпеки, доторкаються до електроприладів, ввімкнених у електромережу, і часто отримують опіки й більш серйозні травми. Необхідно виключити можливість доступу дітей до електроприладів і відкритих розеток.

1.2.2.10.Особливо обережним треба бути при користуванні електроенергією у вологих приміщеннях, у приміщеннях із земляною, цегляною і бетонною підлогою (підвали, ванна кімната, вбиральня та інше), які є добрим провідником струму, бо за таких умов небезпека ураження електричним струмом збільшується. Тому в санвузлах та інших подібних приміщеннях не дозволяється встановлювати вимикачі і штепсельні розетки, користуватись ввімкненими в електромережу різними електронагрівальними приладами (плитками, камінами, рефлекторами), пральними машинами і переносними світи­льниками, а також використовувати стаціонарні світильники без запобіжної арматури.

2. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу.

2.1. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що сталися в навчальних закладах.

3. Вимоги пожежної безпеки в Ліцеї.

3.1. Знайомство з Правилами пожежної безпеки Ліцею.

4. Радіаційна безпека.

4.1. Дії у разі надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

5. Безпека дорожнього руху.

5.1. Поведінка на вулиці, знайомство з правилами дорожнього руху.

6. Побутовий травматизм.

6.1.Попередження та дії у разі нещасних випадків у побуті.

7. Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо.

РОЗРОБЛЕНО:

Інженер з охорони праці __________________ О.Л.Луцюк

(особистий підпис)

УЗГОДЖЕНО:

Голова професійної спілки __________________ О.М.Кривицький

(особистий підпис)

12.04.2016 року

Кiлькiсть переглядiв: 2512

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.